رهن آپارتمان

رهن کامل آپارتمان

طی سه هفته سپری شده از خردادماه ۳ هزار و ۵۲۶ قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی منعقد و ثبت شده است که از این تعداد سهم…

۷۲۶