معمار شهاب کاتوزیان - خانه نما مرجع معرفی سازندگان معماران و مشاوره
معمار شهاب کاتوزیان

معمار شهاب کاتوزیان

معمار شهاب کاتوزیان در سال ۱۳۲۳ در شهر تهران متولد گردید.

این معمار کشورمان در سال ۱۳۴۹ در رشته معماری دانشگاه لوکزامبورگ فارغ التحصیل شدند و بعد از مدت چند سال برای ادامه تحصیل به کشور ایتالیا و شهر رم رفتند و در نهایت در سال ۱۳۶۲ در رشته شهرسازی از دانشگاه این شهر مدرک فوق لیسانس خود را دریافت نمودند.

معمار شهاب کاتوزیان در کارنامه خود سابقه تدریس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشکده معماری دانشگاه رم را دارند.

فعالیت های معمار شهاب کاتوزیان

شهاب کاتوزیان در سالهای ۱۳۵۰ تا  ۱۳۵۷ طراحی و ساخت تعداد زیادی از ساختمان های خصوصی و عمومی در شهرهای مختلف کشور را به عهده داشته است.

این معمار موفق کشورمان از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ به عضویت گروه طراحی طرح جامع یزد و از ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۸۲ عضو گروه طراحی و نظارت بناهای خصوصی و عمومی در شهرهای مختلف ایتالیا بوده است.

شهاب کاتوزیان در سال ۱۳۵۵، به عموان نفر برتر مسابقه طرح بنای مرکزی شرکت سهامی بیمه ایران شد و برنده جایره نفر اول این مسابفه گردید.

این معمار تئوری دستیابی به روشهای جدید شهرسازی در ایران را به ثبت رسانده است و این تئوری یکی از مهم ترین شاخص های کارنامه معماری ایشان است.

داوری جایزه معمار ۸۳ و داوری ششمین دوره جایزه معماری میر میران نیز در سابقه کار این معمار ثبت شده‌اند.

خلاصه مقاله
نام مقاله
معمار شهاب کاتوزیان
چکیده مقاله
معمار شهاب کاتوزیان در سال ۱۳۲۳ در شهر تهران متولد گردید. معمار شهاب کاتوزیان در سال ۱۳۴۹ در رشته معماری دانشگاه لوکزامبورگ فارغ التحصیل شدند و بهعد از مدت چند سال برای ادامه تحصیل به کشور ایتالیا و شهر رم رفتند و در نهایت در سال ۱۳۶۲ در رشته شهرسازی از دانشگاه این شهر مدرک فوق لیسانس خود را دریافت نمودند.
نویسنده
نام منتشر کننده
خانه نما
لوگو منتشر کننده