معمار محمد فلامکی - خانه نما مرجع معرفی سازندگان معماران و مشاوره
معمار محمد فلامکی

معمار محمد فلامکی

معمار محمد فلامکی در سال ۱۳۱۳ در شهر مشهد متولد شدند. ایشان پس از گذراندن دوران تحصیلی در مشهد در سال ۱۳۳۰ دیپلم خود را در رشته ریاضی در یکی از دبیرستان های شهر مشهد اخذ نمودند.

محمد فلامکی برای گذراندن دوران دانشجویی به اروپا رفتند، ایشان سرانجام در سال ۱۳۴۱ دکترای معماری خود را از دانشگاه فوسکاری ونیز دریافت نمودند.

معمار محمد فلامکی بعد از اتمام دوران تحصیلی به تهران بازگشت و در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد. ایشان تا سال ۱۳۵۴ به عنوان دانشیار یکی از اعضای علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران بودند ولی از سال ۵۴ به بعد فقط به عنوان استاد در این دانشکده فعالیت داشتند.

معمار محمد فلامکی ارتباط بسیار نزدیکی با دکتر محمود حسابی داشتند. دکتر حسابی درباره ایشان میفرمایند: دکتر فلامکی نه تنها معمار بزرگ بلکه استاد بزرگی نیز هستند و می توان ایشان را در بسیاری از وجه های زندگی به عنوان استاد و راهنما انتخاب نمود.

معمار محمد فلامکی به خاطر قلم مزمن و غامص که در نوشته های خود دارند نیز بسیار مشهور شدند. ایشان با توجه به رشته خود تماما به نوشتن در زمینه معماری پرداختند. نوشته های ایشان برای دانشجویان بسیار ثقیل بوده و در ابتدا بسیاری نمی توانستند با آن ارتباط برقرار کنند.

برخلاف دکتر فلامکی، دکتر منوچهر مزینی قلم بسیار شیوا و رسایی داشتند که همین امر باعث شده ، اکثرا دکتر فلامکی را نقطه مقابل دکتر مزینی بدانند.

تالیفات معمار محمد فلامکی:

۱ – باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی ویژگی

۲ – پابلو پیکاسو

۳ – تحرک اجتماعی در شهرهای اقماری ونیز- پادوا – ترویزو از ۱۸۶۱ تا ۱۹۶۱

۴ – تکنولوژی مرمت معماری

۵ – حریم گذاری بر ثروت های فرهنگی ایران

۶ – ریشه ها و گرایش های نظری معماری

۷ – زیستگاه اشتراکی آرمانی در برنامه ریزی شهری

۸ – سیری در تجارب مرمت شهری “از ونیز تا شیراز”

۹ – شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب

۱۰  فارابی و سیر شهروندی در ایران

۱۱ – مجموعه مقالات اولین سمینار مرمت بناها و شهرهای تاریخی: وجود و آینده مراکز مسکونی تاریخی

۱۲ – منشور آتن

۱۳ – نوسازی و بهسازی شهری

خلاصه مقاله
نام مقاله
معمار محمد فلامکی
چکیده مقاله
معمار محمد فلامکی در سال ۱۳۱۳ در شهر مشهد متولد شدند. ایشان پس از گذراندن دوران تحصیلی در مشهد در سال ۱۳۳۰ دیپلم خود را در رشته ریاضی در یکی از دبیرستان های شهر مشهد اخذ نمودند. محمد فلامکی برای گذراندن دوران دانشجویی به اروپا رفتند، ایشان سرانجام در سال ۱۳۴۱ دکترای معماری خود را از دانشگاه فوسکاری ونیز دریافت نمودند.
نویسنده
نام منتشر کننده
خانه نما
لوگو منتشر کننده