شركت ساختمانی پرشين نگين صدرا - خانه نما مرجع معرفی سازندگان معماران و مشاوره
شركت ساختمانی پرشین نگین صحرا

شرکت ساختمانی پرشین نگین صدرا

شرکت ساختمانی پرشین نگین صدرا به منظور توسعه صنعت ساختمان سازی کشور و طراحی و ساخت ساختمان های متناسب با دانش روز دنیا در سال ۱۳۸۷ به صورت سهامی خاص تاسیس گردید.

سهام دار عمده این شرکت شرکت جواد یزد است که ی از مهمترین زمینه های فعالیت ساخت برج های و ساختمان های مسکونی است و با توجه به ضعف علمی و تکنولوژی ایران در صنعت ساخت و ساز تصمیم به تخصصی تر نمودن فعالیت ساختمانی خود نمود و این امر را با بنیان گذاری شرکت ساختمانی پرشین نگین صدرا به انجام رساند.

شرکت ساختمانی پرشین نگین صدرا بعد از شروع فعالیت، بلافاصله به منظور اجرای رسالت خود که توسعه صنعت ساختمانی کشور بود، به سمت معماری بین المللی رفت و با بهره گیری از دانش و تکنولوژی کشور های پیشرو در صنعت ساختمان سازی همانند آمریکا، اتریش، سوییس قدم بزرگی در این جهت برداشت.

شرکت ساختمانی پرشین نگین صدرا در سال های اخیر علاوه بر طراحی و ساخت پروژه های متنوع، مشاوره های بسیاری را به دیگر شرکت های ساختمانی شهر تهران داده و حدالمقدور در طراحی و ساخت پروژه ها آنها را یاری نموده است.

این شرکت با در اختیار قرار دادن دانش به روز معماری و تکنولوژی های در اختیار و حتی سرمایه گذاری در پروژه هایی که نیاز به سرمایه داشتند توانسته به هر چه زیباتر و مدرنتر شدن شهر تهران کمک نماید.

برخی از پروژه های شرکت ساختمانی پرشین نگین صدرا

طراحی و ساخت برج های مسکونی شهید فلاحی

طراحی و ساخت مجموعه تجاری اداری تفریحی پارس تهران

طراحی مجتمع مسکونی شقایق

طراحی و ساخت مجتمع تجاری اداری دریا

خلاصه مقاله
نام مقاله
شرکت ساختمانی پرشین نگین صحرا
چکیده مقاله
شرکت ساختمانی پرشین نگین صدرا به منظور توسعه صنعت ساختمان سازی کشور و طراحی و ساخت ساختمان های متناسب با دانش روز دنیا در سال ۱۳۸۷ به صورت سهامی خاص تاسیس گردید. سهام دار عمده این شرکت شرکت جواد یزد است که ی از مهمترین زمینه های فعالیت ساخت برج های و ساختمان های مسکونی است و با توجه به ضعف علمی و تکنولوژی ایران در صنعت ساخت و ساز تصمیم به تخصصی تر نمودن فعالیت ساختمانی خود نمود و این امر را با بنیان گذاری شرکت ساختمانی پرشین نگین صدرا به انجام رساند.
نویسنده
نام منتشر کننده
خانه نما
لوگو منتشر کننده