ساختمان مسکونی تابناک شاد آور - خانه نما مرجع معرفی سازندگان معماران و مشاوره
ساختمان مسکونی تابناک شاد آور

ساختمان مسکونی تابناک شاد آور

ساختمان مسکونی تابناک شاد آور یکی از مدرن ترین ساختمان های ولنجک تهران است. این ساختمان در خیابان شاد آور ، منطقه ولنجک شهر تهران واقع گردیده است. ساختمان مسکونی تابناک شاد آور شامل دو برج متصل به هم است که هر یک از آنها شامل ۱۳ طبقه است.

یکی از ویژگی های خاص ساختمان مسکونی تابناک شاد آور ، درختان قدیمی و زیبایی است که در این ساختمان واقع شده است. طراحی و ساخت این برج ها با توجه به موقعیت قرارگیری درختان قدیمی است و شکل و فرم آن متناسب با آن درختان طراحی شده است.

مشخصات فنی ساختمان مسکونی تابناک شاد آور

همانطور که اشاره شده این ساختمان شامل دو برج است که هر کدام شامل ۱۳ طبقه می باشند.

در میان این طبقات ۱۰ طبقه به کاربری مسکونی تخصیص داده شده و سه طبقه دیگر به مشائات و پارکینگ های ساختمان اختصاص داده شده است.

زمینی که این بنا در آن بنا نهاده شده است در حدود دو هزار و پونصد متر مربع است که با توجه به طبقات ساخته شده در حدود ۳۰ هزار متر مربع زیر بنا می شود.

سیستم سازه ساختمان مسکونی تابناک شاد آور از نوع بتنی با سقف های پس کشیده از نوع چسبیده ساختمانی است.

خلاصه مقاله
نام مقاله
ساختمان مسکونی تابناک شاد آور
چکیده مقاله
ساختمان مسکونی تابناک شاد آور یکی از مدرن ترین ساختمان های ولنجک تهران است. این ساختمان در خیابان شاد آور ، منطقه ولنجک شهر تهران واقع گردیده است. ساختمان مسکونی تابناک شاد آور شامل دو برج متصل به هم است که هر یک از آنها شامل ۱۳ طبقه است.
نویسنده
نام منتشر کننده
خانه نما
لوگو منتشر کننده