ایجاد فضایی عاشقانه در خانه - خانه نما مرجع معرفی سازندگان معماران و مشاوره

ایجاد فضایی عاشقانه در خانه

تغییر در فضا می تواند در روابط عاشقانه شما تاثیر بگذارد و در ایجاد فضایی عاشقانه را عامل شود.

آرامش و راحتی

بدیهی است که نشستن روی مبل سفت یا بودن در محیطی ناآرام نمی توان احساسی رمانتیک یا عاشفانه داشت. کاناپه ی بزرگ و راحت با تعدادی پشتی و قالی نرم و کرک دارد شرایط خوبی را برای ایجاد فضایی رمانتیک فراهم می کند. حتی اگر رویکردهای مینی مالیسم داشته باشید ، باز بهتر است از کشمیر و یا پوست گوسفند استفاده کنید. در هوای سرد ، ااف را با افزایش شعله آتش گرم نگه دارید و هوای گرم و نامطبوع را هم از طریق تهویه هوشمند یا پنجره های باز با پرده های غلتان و یا پنکه تعدیل کنید.

خلوت 

اتاق های کوچک فضایی صمیمی ایجاد می کنند و محل خوبی برای خلوت کردن هستند. ولی اساس تنهایی و خلوت در مکانی باز ف هرچقدر که جذاب و زیبا باشد ، مشکل است. اگر به جز شما افراد دیگری هم در خانه زندگی می کنند ، لازم است مکانی برای آرامش و خلوت خود داشته باشید. برای ایجاد محلی آرام و رمانتیک ، راه های گوناگونی را می توان امتحان کرد ، اما انتخاب شما هرچه باشد ، داشتن کمی آرامش می تواند زندگی و روابط شما را بهبود بخشد

روابط عاشقانه

عشق در یک نگاه بسیار جذاب و دوست داشتنی است ، اما وقتی شما روی صندلی های جداگانه و یا دور از هم در گوشه ی اتاق می نشینید ، امکان به وجود آمدن چنین عشقی کم است. سعی کنید طوری مبلمانتان را بچینید که صمیمیت و نزدیکی بیشتری بین شما برقرار شود. کاناپه و تخت روز از صندلی ها ، عاشقانه تر و صمیمانه ترند و اگر فضای کافی دارید ، مبل ها را کنار هم بچینید تا این صمیمیت ایجاد شود.

محیط جذاب و زیبا شما را ترغیب می کند تا راحت لم دهید و مدتی طولانی استراحت کنید و همین امر در ایجاد فضایی عاشقانه و عاشقانه تر شدن روابط می تواند به شما کمک کند

خلاصه مقاله
نام مقاله
ایجاد فضایی عاشقانه در خانه
چکیده مقاله
تغییر در فضا می تواند در روابط عاشقانه شما تاثیر بگذارد و در ایجاد فضایی عاشقانه را عامل شود. همین امر در ایجاد فضایی عاشقانه به شما کمک کند
نویسنده
نام منتشر کننده
خانه نما
لوگو منتشر کننده