اهداف تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک شهری - خانه نما مرجع معرفی سازندگان معماران و مشاوره
دفاتر خدمات شهری

اهداف تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک شهری

دفاتر خدمات الکترونیک شهر توسط شورای شهر تهران و به منظور ارائه خدمات به شهروندان ، تسریع در انجام مراحل کارهای اداری – خدماتی، جلوگیری از جابجایی های بی مورد درون شهری، زمینه سازی برای ارائه خدمات غیر حضوری در راستای تحقق شهر و دولت الکترونیک ایجاد گردیده است.

دفاتر خدمات الکترونیک شهر جهت تحقق اهداف زیر تشکیل گردیده است:

۱- تسریع و تسهیل در امور اجرایی : کاهش مراحل بی مورد و وقت گیر اداری

۲- کاهش تصدی گری و تحقق شهر و دولت الکترونیک : خدمات الکترونیکی شهرداری ، که از طریق کارگزاران به مشتریان عرضه می شود .

۳- تامین رضایت شهروندان ، ارائه خدمات به موقع و کیفی به شهروندان و سهیم کردن آنان در تصمیم گیری های عمومی موجب افزایش رضایت آنان خواهد شد.

۴- افزایش بهره وری : ارائه خدمات موثر و کارآمد ، کارایی بیشتر سازمان های
اداری ، کاهش هزینه ها و زمان لازم موجب افزایش بهره وری خواهد شد.

۵- وحدت رویه و شفاف سازی : شفافیت امور ، دسترسی آسان به اطلاعات و امکان نظارت و ارزیابی دقیقتر از مراحل و خدمات ارائه گردیده باعث کاهش فساد اداری می شود.

۶- حذف فعالیتهای موازی واحدهای اجرایی و تصمیم گیری سریع مبتنی بر اطلاعات

۷- اثرات مثبت زیست محیطی : با عدک نیاز به استفاده از نسخه کاغذی پرونده ها ، مدارک ، کتب و غیره و استفاده از نسخه الکترونیک بجای آنها ، از میزان مصرف کاغذ کاسته شده و در نتیجه جنگل ها و منابع طبیعی آسیب کمتری می بینند .

۸- اشتغال و کار آفرینی : برای تحقق دولت الکترونیکی توسعه زیرساخت ها بسیار الزامی است، و در این راستا بهره گیری از منابع انسانی ماهر و متخصص لازم می باشد.

۹- ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه بخش خصوصی و استفاده از مشارکت مردم در قالب سرمایه گذاری های بخش خصوصی و محمدود نمودن بخش دولتی در راستای تحقق بخشیدن به اصل ۴۴ قانون اساسی

خلاصه مقاله
نام مقاله
اهداف تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک شهری
چکیده مقاله
دفاتر خدمات الکترونیک شهر توسط شورای شهر تهران و به منظور ارائه خدمات به شهروندان ، تسریع در انجام مراحل کارهای اداری - خدماتی، جلوگیری از جابجایی های بی مورد درون شهری، زمینه سازی برای ارائه خدمات غیر حضوری در راستای تحقق شهر و دولت الکترونیک ایجاد گردیده است.
نویسنده
نام منتشر کننده
خانه نما
لوگو منتشر کننده